לאור הצלחת המופע הקודם הקוואליה חוזרת ל'בית היוצר' בתל אביב
אך הפעם עם מופע חדש ומפתיע