ZOHARON-1601

יצירה אינסטרומנטלית חדשה של המוזיקאי ירון פאר, המנוגנת בכלים עתיקים ונדירים.
המנגינות הולחנו עבור ראבב אפגני, אחד הכלים העתיקים בעולם, ומלוות על ידי לירה כרתית וסנתור פרסי.
היצירה מציגה את שירת האהבה אשר מעבר למילים, קולות שבין תשוקה ואובדן, כאב ותקווה, פרידה ומפגש.
המופע בנוי כמנגינות שנמזגות זו לזו ושזורות באילתורים שמספרים את סודותיהם המתוקים של רזי האהבה על גווניה הרבים.
השילוב בין הקשת המלטפת של הלירה והפריטה הנוגה של הרבאב, יחד עם העטיפה ההרמונית של הסנתור (אבי הפסנתר)
,יוצר חוויה אסתטית נדירה, חוצת זמנים וסגנונות.

ירון פאר – רבאב אפגני, לחנים, ניהול מוזיקלי | אודי בן כנען – לירה כרתית, גיטרה. איתן רפואה – סנתור, פסנתר, תוף פרסי

להזמנת כרטיסים