פסוק מתהילים הנכתב באופן אנכי ואופקי ומזכיר שהאמת גם אם היא ניבטת מזויות שונות אחת היא.
סגולה לקבלה והתמסרות.

שלישית דגלונים באחד.
צבע: תכלת | מידה: 32/20