פסוּק מתהילים המעורר את האדם לראות את הבורא בכל ולכוון עצמו אל רצון ה׳ יתברך.

צבעים: תכלת | מידה: 80/25