yaron-peer

הקאווליה

הרכב מוסיקלי של גברים המבצע שירת דבקות אקסטטית שעיקרה קרוב לבבות והתעוררות האלוהי שבאדם.

סוסטה סיס

הרכב מוסיקלי ייחודי לקבלות פנים ולליווי חופות וריקודים בשמחות ואירועים, ההרכב מבצע מנגינות מסורתיות ומקוריות, שירה וליווי מוסיקלי.

for you alone

יצירה אינסטרומנטלית חדשה של המוסיקאי ירון פאר, המנוגנת בכלים אותנטיים ונדירים, המנגינות נכתבו על ראבב אפגני.

עבור למעלה